5. 8. 2020  15:58 Hortenzia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

          Projekty
     
     
     Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Meranie signálu nerovnomernosti chodu viacvalcového spaľovacieho motora
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Meranie signálu nerovnomernosti chodu viacvalcového spaľovacieho motora
Abstrakt:Práca sa zaoberá pojmom nerovnomernosť chodu spaľovacieho motora. V prvej časti bližšie charekterizuje pojem nerovnomernosti chodu a poukazuje na všetky doteraz známe metódy me-rania nerovnomernosti chodu, čiže spôsoby merania a potrebné technické vybavenie týchto meraní. Za-oberá sa praktickým využitím merania nerovnomer-nosti chodu v súčastných automobiloch v dôsledku ochrany trojcestného katalyzátora pred nezhoreným palivom vo valci. Druhá časť práce je praktické me-ranie, využívajúce meranie uhlovej rýchlosti kľuko-vého hriadeľa. Je tu spracované technické vybavenie tohto merania pomovou systémov dSpace, RapidPro a technické parametre skúšobného modelu. Posledná časť práce sa zaoberá spôsobom vyhodnotenia nameraných hodnôt pomocou KF AR modelu prepísaného do prostredia MATLAB a vyhodnotením tejto metódy.
Klíčová slova:
spaľovací motor, meranie nerovnomernosti chodu, meranie uhlovej rýchlosti, kalmanov filter

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně