5. 8. 2020  16:08 Hortenzia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty          Projekty     Publikace
     
     Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou prediktívneho regulátora na riadenie mechatronického systému s rýchlou dynamikou. Takéto systémy často majú nelineárny charakter a disponujú dopravnými oneskoreniami. Modelovanie nelineárnych systémov môže byť veľmi obtiažne a neefektívne z hľadiska potrebných výpočtov. Riešením týchto problémov je využitie váhovaných lokálnych lineárnych modelov, ktoré spolu s prediktívnym riadením tvoria relatívne novú a modernú teóriu. Svojou jednoduchosťou a výpočtovou nenáročnosťou sú ľahko implementovatelné a môžu nájsť uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. Práca podrobnejšie popisuje aplikáciu na modelovane a prediktívne riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu (AER) zážihového spaľovacieho motora v reálnom čase. Poskytuje teóriu a princípi fungovania hlavných podsystémov motora, dáva základné znalosti o problematike a prioritách ich riadenia. V práci sú predstavené etapy návrhu a realizácie experimentálneho pracoviska pre účely výskumu v tejto oblasti. Mechatronickým systémom v našom prípade je spaľovací motor spojený s motorovou brzdou. Na riadenie v reálnom čase a na spracovanie meraných dát je aplikovaný systém pre rýchly vývoj aplikácií dSPACE spolu s modulom RapidPro, ktorý ovláda snímače a akčné členy motora. Modely dynamiky dvoch podsystémov motora, vzduchovej a palivovej vetvy, s premenlivými parametrami (LPV) tvoria sieť lokálnych modelov, ktoré sú aktivované zmenou operačného bodu motora. Použitím týchto modelov bola ďalej zadefinovaná úloha prediktívneho riadenia AER prostredníctvom modelu vzduchovej vetvy v prechodových režimoch motora. Stechiometrická hodnota zloženia zmesi je dosahovaná riadením dávky paliva, ktorého množstvo je dané riešením optimalizačnej úlohy zahrňujúcej model palivovej vetvy. V závere sú prezentované výsledky a ich porovnanie so štandardným spôsobom riadenia.
Klíčová slova:
prediktívne riadenie, súčiniteľ prebytku vzduchu , spaľovací motor, dSPACE a RapidPro

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně