25. 5. 2020  5:03 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

Kontakty
     
Výuka          Publikace     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Riadenie zážihového spaľovacieho motora s nepriamym vstrekom
Autor: Ing. Michal Skladan
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Riadenie zážihového spaľovacieho motora s nepriamym vstrekom
Abstrakt:
Táto diplomová práca popisuje spôsob riadenia tvorby zmesi a zapaľovania v súčasnosti používaných riadiacich jednotkách. Dáva stručný prehľad o matematickom modelovaní a riadení procesov spaľovacieho motora. Rieši problém riadenia zmiešavacieho pomeru vzduch/palivo AFR s cieľom dosiahnuť čo najpresnejšie hodnotu stechiometrickej zmesi, pri ustálenom aj prechodovom režime prevádzky zážihového spaľovacieho motora. Jedna kapitola popisuje funkciu a súčasti experimentálneho pracoviska za pomoci ktorého bolo možné uskutočniť experimenty a merania. Sú v nej uskutočnené experimenty na riadenie zmiešavacieho pomeru AFR, kde ako možné spôsoby riadenia sú použité dopredné riadenie AFR a jeho kombinácie s obohacovaním zmesi, spätnoväzbovou PID reguláciou.
Klíčová slova:
spaľovací motor, riadiace systémy, PID regulátor, dopredné riadenie AFR, spätnoväzbové riadenie AFR

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně