30. 5. 2020  15:03 Ferdinand
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh programového vybavenia pre spracovanie signálu snímača klepania zážihového spaľovacieho motora
Autor: Ing. Slavomír Lipár, PhD.
Pracoviště:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Návrh programového vybavenia pre spracovanie signálu snímača klepania zážihového spaľovacieho motora
Abstrakt:
V úvode diplomovej práce je pozornosť sústredená na zážihový motor, princíp jeho činnosti a na pojmy ohľadom spaľovania, pretože s problematikou detonačného spaľovania súvisí spracovanie signálu snímača klepania. Prvou úlohou je návrh vhodných algoritmov filtrácie a spracovania signálu snímača klepania. Z tohto dôvodu je podstatná časť venovaná snímačom, spracovaniu signálov, snímaču klepania a návrhu spracovania jeho signálu. Druhou úlohou je návrh riadenia bez spätnej väzby (mapou predstihu zapálenia, závislej od otáčok a zaťaženia) a so spätnou väzbou (vyžitím spracovaného signálu snímača klepania). Z tohto dôvodu je ďalšia časť venovaná teórii riadenia a objasneniu jej základných pojmov a princípov. Poslednou úlohou je overenie funkčnosti navrhnutých riešení prostredníctvom experimentov na danom konkrétnom motore pri riadení predstihu zapaľovania v reálnom čase.
Klíčová slova:
snímač klepania, riadenie predstihu zapaľovania, zážihový motor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně