25. 5. 2020  5:05 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     Výuka
     
     Publikace     
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh algoritmov riadenia turbodúchadla s premenlivou geometriou
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh algoritmov riadenia turbodúchadla s premenlivou geometriou
Abstrakt:
V diplomovej práci sa zaoberám modelovaním a riadením vzduchovej vetvy spaľovacieho motora v prostredí Matlab-Simulink. V prvej časti sa zaoberám princípom a možnosťami preplňovania spaľovacích motorov. V druhej časti je popísaný laboratórny model vzduchovej vetvy na ktorom prebiehajú experimenty. V tretej časti popisujem prístupy k získaniu matematického popisu turbodúchadla s premenlivou geometriou rozvádzacích lopatiek. V záverečných dvoch častiach sú uvedené a popísané zvolené metódy modelovania vzduchovej vetvy a jej regulácie. Taktiež sú tu znázornené priebehy simulácie daného procesu.
Klíčová slova:
modelovanie, vzduchová vetva, turbodúchadlo

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně