25. 5. 2020  4:34 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky spaľovacieho motora
Autor: Ing. Peter Csonga
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky spaľovacieho motora
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je vytvoriť model elektronickej škrtiacej klapky spaľovacieho motora s vhodným spôsobom riadenia v prostredí Matlab -- Simulink a následne otestovať jeho správnu funkciu na reálnej elektronickej škrtiacej klapke. Prvá časť popisuje vlastnosti všeobecnej škrtiacej klapky ako element spaľovacieho motora, jej úlohu, konštrukciu a problematiku jej riadenia, pri čom obsahuje aj stručnú teóriu modelovania trenia. Druhá časť obsahuje popis tvorby modelu elektronickej škrtiacej klapky, spôsob stanovenia potrebných parametrov. Tretiu časť tvorí návrh vhodnej štruktúry riadenia polohy elektronickej škrtiacej klapky s kompenzáciou nelinearít. V záverečnej časti sa overuje funkčnosť navrhnutých schém na riadení reálnej elektronickej škrtiacej klapky.
Klíčová slova:
elektronická škrtiaca klapka, odhad parametrov, nelinearita

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně