9. 8. 2020  10:49 Ľubomíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty          Projekty     Publikace     
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
Autor:
Ing. Peter Šimončič, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá modelovaním a riadením zážihového spaľovacieho motora. Keďže v súčasnosti sa kladie vysoký dôraz na kvalitu emisií vyprodukovaných spaľovacím motorom, tento fakt zvyšuje nároky na kvalitu riadenia zloženia zmesi spaľovacieho motora. Navrhnuté riešenie je založené na modelovaní a riadení súčiniteľa prebytku vzduchu spaľovacieho motora, ktorý poskytuje základnú informáciu o kvalite vyprodukovaných emisií. Model dynamiky súčiniteľa prebytku vzduchu pozostáva z lokálnych lineárnych modelov, ktoré sú navzájom prepojené fuzzy-Sugeno prístupom do globálneho modelu, vďaka čomu je schopný pokryť celú pracovnú oblasť motora. Tento model je rozdelený na podsystém vzduchovej vetvy, ktorý určuje profil žiadanej hodnoty a podsystém palivovej vetvy, ktorý tvorí základ pre výpočty optimalizácie. V práci je taktiež rozpracovaný návrh prediktívneho riadenia súčiniteľa prebytku vzduchu s obmedzeniami a garantovanou stabilitou, ktorá je založená na cieľových množinách. Riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu je realizované pomocou regulácie množstva paliva v zápalnej zmesi. Všetky algoritmy riadenia sú naprogramované pre aplikáciu na riadiaci systém dSPACE, ktorý spracováva signály, rieši úlohu riadenia a ovláda aktuátory. Tento systém je v automobilovom priemysle využívaný na rýchly vývoj aplikácii. V závere sú prezentované výsledky, ktoré boli dosiahnuté na spaľovacom motore v reálnom čase.
Klíčová slova:
zážihový spaľovací motor, prediktívne riadenie, cieľové množiny, modelovanie, dynamika súčiniteľa prebytku vzduchu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně