Apr 2, 2020   10:48 a.m. Zita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft technical solutions undercarriage parts of the mobile robot
Written by (author): Ing. Peter Chvála
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:Ing. Adam Mrázik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
Summary:V zadaní mojej bakalárskej práce som mal navrhňúť a optimalizovať podvozok k robotickému ramenu z pohľadu hmotnosti, príkonu hnacích motorov, pohyblivosti a výdrže napájacích batérií. Návrh som sa snažil prispôsobiť tak, aby jednotlivé časti boli ľahko vymeniteľné a zároveň aby sa celý podvozok dal kedykoľvek bez väčšich námah ľahko prispôsobiť. Celý môj návrh pozostáva z niekoľkých častí. Za hlavnú a najdôležitejšiu časť návrhu môžeme považovať trup podvozku. Okrem toho, že slúži ako základňa pre rameno, budú v ňom uložené aj riadiace jednotky a napájací zdroj pre všetky zariadenia na podvozku. Celý projekt má slúžiť ako učebná pomôcka na Ústave automatizácie, merania a aplikovenej informatiky (SjF). Študenti si takto môžu reálne overiť svoje vedomosti a získat ďaľšie skúsenosti v oblasti návrhu a riadenia robotických systémov.
Key words:podvozok, rameno, robot, mobilný, konštrukcia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited