Jan 18, 2020   0:56 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Draft kontrol hydraulic arm to remove water impurities
Written by (author): Ing. Attila Kosár
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:Tomáš Kováč, MSc
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia hydraulického ramena na odstránenie zhrabkov.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia na čistenie vtokov na vodnom diele v Gabčíkove. V práci sú rozoberané okruhy návrhu : konštrukcie podvozku, riadenia podvozku, pohonného systému podvozku a hydraulickej ruky. V úvodnej kapitole sú popísané kritéria stanovené VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU Š.P. Druhá kapitola popisuje možné riešenia návrhu nosnej časti hydraulickej ruky. Potom sa postupne rozoberajú jednotlivé možnosti návrhu, ako návrh: podvozku, riadenia, pohonného systému a hydraulickej ruky. S každou návrhovou časťou sa zaoberá jedna kapitola, v ktorých sa vyberú konkrétne formy riešenia problematiky. V posledných kapitolách sa rozoberajú stabilita a modelové riešenia problematiky, zároveň je spomenuté aj ďalšie riešenie s úlohy.
Key words:podvozok, riadenie, hydraulická ruka, hydrostatika, PLC, diaľkove ovládanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited