6. 4. 2020  14:39 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
Autor: Ing. Peter Chvála
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
Abstrakt:V zadaní mojej diplomovej práce som mal za úlohu vytvoriť k existujúcemu priemyselnému manipulátoru jeho virtuálny model v prostredí SimMechanics. Následne pomocou metódy Denavit-Hartenberga popísať priamu a vytvoriť obdobnú inverznú kinematiku. V poslednom kroku som mal navrhnúť programové vybavenie pre simuláciu robotického ramena SCHUNK. Jedná sa konkrétne o grafické rozhranie, ktoré bude zabezpečovať jednoduché a hlavne interaktívne nastavovanie parametrov ovládaného modelu už spomínaného priemyselného ramena od firmy SCHUNK. V práci som sa taktiež venoval využitiu CAD-CAM systémov. Pre tento účel som vytvoril jednoduchú aplikáciu ktorá bude z grafického formátu DXF verzie pre Autocad2007 vyčítavať nami predvolenú trajektóriu koncového bodu priemyselného manipulátora. Celý projekt má slúžiť ako učebná pomôcka na Ústave automatizácie, merania a aplikovenej informatiky (SjF). Študenti si takto môžu reálne overiť svoje vedomosti z oblasti robotiky a hlavne programovania v prostredí Matlab, Simulink a získať tak ďalšie skúsenosti v oblasti návrhu a riadenia robotických systémov.
Klíčová slova:kinematika, matlab, rameno, GUI, robot, grafické prostredie, dxf

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně