29. 1. 2020  17:49 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikačné číslo: 2463
Univerzitný e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
Autor: Ing. Peter Chvála
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
Abstrakt:V zadaní mojej diplomovej práce som mal za úlohu vytvoriť k existujúcemu priemyselnému manipulátoru jeho virtuálny model v prostredí SimMechanics. Následne pomocou metódy Denavit-Hartenberga popísať priamu a vytvoriť obdobnú inverznú kinematiku. V poslednom kroku som mal navrhnúť programové vybavenie pre simuláciu robotického ramena SCHUNK. Jedná sa konkrétne o grafické rozhranie, ktoré bude zabezpečovať jednoduché a hlavne interaktívne nastavovanie parametrov ovládaného modelu už spomínaného priemyselného ramena od firmy SCHUNK. V práci som sa taktiež venoval využitiu CAD-CAM systémov. Pre tento účel som vytvoril jednoduchú aplikáciu ktorá bude z grafického formátu DXF verzie pre Autocad2007 vyčítavať nami predvolenú trajektóriu koncového bodu priemyselného manipulátora. Celý projekt má slúžiť ako učebná pomôcka na Ústave automatizácie, merania a aplikovenej informatiky (SjF). Študenti si takto môžu reálne overiť svoje vedomosti z oblasti robotiky a hlavne programovania v prostredí Matlab, Simulink a získať tak ďalšie skúsenosti v oblasti návrhu a riadenia robotických systémov.
Kľúčové slová:kinematika, matlab, rameno, GUI, robot, grafické prostredie, dxf

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene