25. 5. 2020  4:31 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

Kontakty
     
     
Projekty     Publikace
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh prediktívneho riadenia laboratórneho vykurovacieho systému
Autor:
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh prediktívneho riadenia laboratórneho vykurovacieho systému
Abstrakt:Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť vhodný prediktívny regulátor pre riadenie teploty v miestnosti laboratórneho modelu HVAC systému a taktiež navrhnuté riešenie overiť praktickým experimentom. Prvá kapitola v krátkosti vysvetľuje pojem HVAC systém a jeho funkcie. V druhej kapitole je popísané laboratórne zariadenie na ktorom bol vykonávaný experiment. Prediktívnemu riadeniu je venovaná tretia kapitola, v ktorej je stručne vysvetlená podstata prediktívneho riadenia. Je tu ďalej objasnené zovšeobecnené prediktívne riadenie (GPC), ktoré bolo zvolené ako najvhodnejšia metóda prediktívneho riadenia. Keďže takéto riadenie si vyžaduje poznať model riadenej sústavy, na odhad jeho parametrov bola použitá priebežná identifikácia, ktorej je venovaná štvrtá kapitola. V piatej kapitole sú stručne opísané softvérové nástroje na tvorbu programového vybavenia, pomocou ktorého je sústava riadená. V ďalšej, šiestej kapitole je popísaný experiment, ktorý bol navrhnutý pre overenie vytvorených algoritmov riadenia. V závere práce sú zhodnotené dosiahnuté výsledky.
Klíčová slova:HVAC, GPC, prediktívne riadenie, vykurovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně