25. 5. 2020  20:42 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh algoritmu riadenia na reguláciu vnútornej teploty a vlhkosti laboratórneho klimatizačného systému v reálnom čase v softvérovom prostredí Matlab-Simulink, pričom sa prihliada aj na fyzikálne obmedzenia riadiacich veličín. Práca najprv opisuje samotný laboratórny HVAC systému, jeho stavbu a funkciu. Riadiaci program je postavený na báze zovšeobecneného prediktívneho regulátora s priebežnou identifikáciou modelu a kvadratickou minimalizáciou. Algoritmus je implementovaný na platforme xPC Target, kde prebieha jeho vykonávanie v reálnom čase. Funkčnosť navrhnutého programového vybavenia je experimentálne overená v závere práce.
Klíčová slova:
HVAC, GPC, Identifikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně