26. 5. 2020  16:16 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikačné číslo: 2463
Univerzitný e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

          
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
Autor: Ing. Tomáš Guľaši
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh algoritmu riadenia na reguláciu vnútornej teploty a vlhkosti laboratórneho klimatizačného systému v reálnom čase v softvérovom prostredí Matlab-Simulink, pričom sa prihliada aj na fyzikálne obmedzenia riadiacich veličín. Práca najprv opisuje samotný laboratórny HVAC systému, jeho stavbu a funkciu. Riadiaci program je postavený na báze zovšeobecneného prediktívneho regulátora s priebežnou identifikáciou modelu a kvadratickou minimalizáciou. Algoritmus je implementovaný na platforme xPC Target, kde prebieha jeho vykonávanie v reálnom čase. Funkčnosť navrhnutého programového vybavenia je experimentálne overená v závere práce.
Kľúčové slová:
HVAC, GPC, Identifikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene