22. 9. 2019  1:25 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
Identifikačné číslo: 2465
Univerzitný e-mail: stancek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Blaško
Liatie zliatiny hliníka na tvárnenie EN AW 2024 v čiastočne tuhom stave
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Csicsó
Vplyv tlaku aplikovaného v procese tuhnutia na vlastnosti zliatiny na tvárnenie EN-AW-2024
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Čeretka, PhD.
Procesy vysokotlakového liatia poskytujúce odliatky s vysokou integritou vhodné pre dynamické aplikácie
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Čeretka, PhD.
Vplyv tlaku aplikovaného v procese tuhnutia na vlastnosti zliatiny hliníka na tvárnenie EN - AW 7075
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Čeretka, PhD.
Vplyv vysokých vonkajších tlakov a intenzívnych šmykových rýchlostí aplikovaných v procese tuhnutia zliatiny hliníka na tvárnenie na jej vlastnosti
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Iring
Hodnotenie vlastností zliatiny Al-Si7-Mg získanej za pôsobenia tlaku počas tuhnutia
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Iring
Hodnotenie vlastností zliatiny hliníka získanej za pôsobenia tlaku počas tuhnutia
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Iring
Hodnotenie vlastností zliatiny hliníka získanej za pôsobenia tlaku počas tuhnutia
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Iring
Hodnotenie vlastností zliatiny hliníka získanej za pôsobenia tlaku počas tuhnutia
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Iring
Moderné zlievarenské technológie pre kritické súčiastky automobilov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Regina Juhásová
Vplyv tepelného spracovania na štruktúru Al-Si zliatiny stuhnutej pod tlakom
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Tímea Kósaová
Vplyv tlaku aplikovaného počas tuhnutia Al – Si zliatin na mechanické vlastnosti
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Lachký
Liatie s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením zliatin hliníka
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Štefan Lachký
Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia taveniny a vysokých rýchlostí ochladzovania počas tuhnutia zliatin hliníka za pôsobenia vonkajšieho tlaku na mikroštruktúru a vlastnosti Al-Si7-Mg.
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Lachký
Vplyv nastavenia hydraulického lisu na priebeh závislých veličín procesu LKT podeutektického silumínu
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dária Lajčáková
Vlastnosti primárnej štruktúry Al-zliatiny pre automobilový priemysel
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Juraj Martinec
Príprava a vlastnosti zliatiny hliníka na tvárnenie EN AW 7075 pripravenej liatím s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Juraj Martinec
Príprava a vlastnosti zliatiny hliníka na tvárnenie EN AW 7075 pripravenej liatím s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Mészáros
Návrh nástroja na overovanie náchylnosti zliatin hliníka na tvárnenie na tvorbu trhlín za horúca
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eduard Sedláček, PhD.
Možnosti využitia zliatin hliníka na tvárnenie v zlievarenských technológiách
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Senčeková, PhD.
Spracovanie zliatin Al v teplotnom intervale tuhnutia TL - TS
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Senčeková, PhD.
Spracovanie zliatin v intervale tuhnutia
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Sukupová
Konštrukčný návrh nástroja na liatie s kryštalizáciou pod tlakom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Branislav Vanko, PhD.
Vplyv vysokého vonkajšieho tlaku a intenzívnych šmykových rýchlostí aplikovaných v procese primárnej kryštalizácie na štruktúru a vlastnosti podeutektického silumínu
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Vávrik
Metódy zvyšovania úžitkových vlastností zlievarenských zliatin hliníka pre dopravnú techniku
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Vestenický
Nové zlievarenské technológie a materiály pre automobilový priemysel
október 2010Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Žiaček
Liatie s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením zliatiny hliníka na tvárnenie EN AW 7075
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná