Apr 6, 2020   11:57 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identification number: 2467
University e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Director - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ahmed Tahir A. Al Salim
Výroba súčiastok pomocou technológie 3D tlače
July 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Belica
Navrhnite a zostrojte učebnú pomôcku pre zváranie s elektródou
June 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Boráros
Elektronický vačkový hriadeľ
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Černý, PhD.
Získavanie energie kyvadlovými harvestormi z okolitého prostredia
July 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ďurkovic
Koncepčný návrh lichobežníkového zavesenia predných kolies
June 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Robotic Assistant for Seniors and Patients
June 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gergő Édes
Návrh a výroba implantovatelného prietokomera založený na princípe magnetických polí
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Gašparík, PhD.
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
July 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Gašparovič
Optimalizácia letových a výkonových parametrov koncepčného návrhu priemyselného drona s využitím CFD a optimalizácie
June 2023Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gašpár
Ladenie materiálového modelu pre účely segmentovej skúšky
June 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Gašpár
Numerické simulácie experimentálnach meraní na kompozitoch
June 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gejguš
Model
May 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Crane control with consideration of parameters change and nonlinearities
July 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Harakaľ, PhD.
Semiaktívne riadenie tlmičov automobilu
June 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Holý
Návrh automatizovanej jednotky pre hydropónne pestovanie
June 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Horínek, PhD.
Aktívne riadenie kmitania tenkostenných konštrukcií so spojito rozloženými parametrami
June 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dušan Horváth, PhD.
Návrh kvadroptéry na snímanie prostredia a prenos údajov na PC v reálnom čase
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hulka
Automatizovaná chovná jednotka hospodárskych zvierat
June 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Janso
Návrh automatického manipulačného zariadenia pri brúsení.
June 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Kabáč
Návrh riadiaceho softvéru zariadenia na ohýbanie kovových súčiastok a ich ukladanie robotickým manipulátorom
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Vyvažovanie výrobnej linky
June 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Kovács
Vytvorenie materialového modelu laminátových skiel
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kováč
Diaľkové ovládanie strojov: rýpadlo, nakladač
June 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kozák
Modelovanie a riadenie piezoelektrických pohonov mechatronických systémov
June 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kozák
Moderné metódy modelovania a riadenia piezoelektrických pohonov
June 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Kriška
XXXX
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rahul Kumar, B.Tech.
Stochastic optimization: Metaheuristic approach to develop an optimized schedule and do optimization in realtime
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Labaš
Ladenie deformačnej zóny vzhľadom na predpísané zrýchlenie
June 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Máčaj
Simulácia priamych rázov automobilu
June 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Maták, PhD.
Získavanie energie z kmitajúcich a pohybujúcich sa zdrojov
June 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Michálek
Návrh a výpočet rámu Eco automobilu
June 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Muška
Programovanie a rozšírenie možností 3Pi robota
June 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Nipča
Návrh embedded systému na zaznamenávanie pohybu osôb
June 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Norek
Definícia dynamiky zavesenia kolesa s ohľadom na maximálne využitie potenciálu pneumatiky závodného vozidla.
June 2023Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Patai
Návrh kabíny lokomotívy vzhľadom na kritéria bezpečnosti
June 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gyula Petőcz
Návrh nárazového tlmiča pre automobil Formula student
June 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Petráš
Návrh automatického zariadenia na prípravu čaju
June 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pisca
Modelovanie mechanických vlastností kovov s tvarovou pamäťou
June 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Podolec
Riadenie priestorového manipulátora pomocou inverznej kinematiky
June 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohdan Polák
Aktívne potláčanie kmitania nosníka v prvých dvoch rezonanciách
June 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Bohdan Polák
Testovanie riadiacich algoritmov robotov
September 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Prekop
Návrh inteligentnej domácnosti s využitím obnoviteľného zdroja energie
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Prekop
Návrh teplovzdušného kolektora
June 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslav Repka, PhD.
Modelovanie materialových vlastností
August 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Repka, PhD.
Numerické ladenie materiálového modelu
June 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Repka, PhD.
Simulácia rázu nosníka definovaného tvaru
June 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Repka, PhD.
Simulation of the thermo-elastic films in DSC calorimetry.
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Samuhel
Elektro-tepelná analýza mikroakčného člena
June 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Sedmák
Drop test mobilu
June 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Sedmák
Pevnostný výpočet výrobnej linky
June 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Slodičák
Riadiaci systém stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu
May 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Sopúch
Mechanika pórovitých a zosilnených materiálov
June 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Daniel Starek, PhD.
Potláčanie kmitania pomocou optimálneho umiestnenia snímačov a akčných členov
January 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nishit Dilipkumar Suthar
Development of alternate material for trunk floor panel in car
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Szarvas
Náraz člna do móla
June 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Tóth
Výpočet crashtestu lokomotívy
June 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Vaňko
Analýzy dynamických vlastností lyží
June 2010Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Varinský
Motion control of robot on defined path
June 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Andrej Zušťák
Popis vlastností a návrh piezoelektrického polyméru
June 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Žiak
Simulácia šikmých rázov automobilu
June 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress