20. 11. 2019  17:28 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Získavanie energie z kmitajúcich a pohybujúcich sa zdrojov
Autor: Ing. Marek Maták, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie energie z kmitajúcich a pohybujúcich sa zdrojov
Abstrakt:Dizertačná práca je venovaná návrhu zariadenia pre získavanie energie zo zdroja kmitania. Úvod práce uvádza motivácie pre ktoré sa daná problematika rieši. Druhá kapitola uvádza aktuálny stav v danej oblasti. Tretia kapitola uvádza zdroje energie v prostredí dostupné pre získavanie energie. V štvrtej kapitole je uvedený prehľad spôsobov prevodu mechanickej energie na elektrickú energiu ako aj ich prednosti a nedostatky. Následne v piatej kapitole je uvedený popis mechanických generátorov z hľadiska dynamiky. Šiesta kapitola sa zaoberá fyzikou za prevodom mechanickej energie na elektrickú. Ťažisko práce začína siedmou kapitolou, kde je prezentovaný návrh mikrogenerátora s rotačným pohybom cievky v magnetickom poli. Sú uvedené východiská, z ktorých sa vychádzalo pri návrhu prototypov. Kapitola 8 predstavuje druhý návrh mikrogenerátora s magnetickou pružinou a translačným pohybom magnetu v cievke. Tu je uvedený matematický model magnetickej pružiny získaný pomocou MKP modelu. V deviatej kapitole je uvedený prehľad meraní uskutočnených na oboch koncepciách generátorov. Rovnako je tu prezentované porovnanie oboch koncepcií generátorov. Desiata kapitola predstavuje snahu o zostrojenie matematického modelu translačného mikrogenerátora s magnetickou pružinou. Uvádza tiež východiská pre ďalšie zlepšenie generátora. V závere je uvedené porovnanie dosiahnutých výsledkov s podobnými prácami riešenými v zahraničí.
Kľúčové slová:mikrogenerátor, získavanie energie z kmitania, magnetická pružina, zdroje energie, energia prostredia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene