Jan 19, 2020   7:01 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identification number: 2467
University e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Director - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Semi-automatic transmission to a passenger car
Written by (author): Ing. Marek Gašparík, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Opponent 1:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
Summary:Automatické spojky sa možno zdajú byť výdobytkom modernej doby, nie je to však pravda. História automatických a poloautomatických prevodoviek je tak rozsiahla, ako história samotných automobilov. V dnešnom svete je veľa rozličných riešení ako ovládať spojku v automobile, ktoré ma manuálnu prevodovku. Uvedený systém riadenia spojky v tejto práci bude ojedinelý so špecifickými vlastnosťami. Existujú podobné zariadenia, ktoré umožňujú automatické ovládanie spojkového pedála. Tieto zariadenia sa predovšetkým používajú pre fyzicky postihnutých vodičov. Avšak takéto systémy neboli nikdy zaradene do sériovej výroby. V tomto riešení sa elektrohydraulický valec pripojí k pôvodnému systému hydraulickej spojky bez narušenia jeho funkčnosti. Takéto riešenie umožní vodičovi vyberať režim medzi manuálnym ovládačom spojky pomocou pedálu a automatickým ovládačom spojky bez potrebného zásahu vodiča. Prvá časť dizertačnej práce sa zaoberá rôznymi metódami merania vstupných parametrov riadiaceho systému, rôznymi spôsobmi riadenia mechanizmu spojky a meranie sily pôsobiacej priamo na riadiacu páku pri manuálnom radení prevodových stupňov. Ďalšie časti prace sa budú zaoberať meraním polohy riadiacej páky, princípom meracieho reťazca a spracovaním nameraných hodnôt. Posledná časť je hlavným cieľom dizertačnej práce a zaoberá sa návrhom riadiacej jednotky pre riadenie spojkového mechanizmu a finálnym riešením merania stavu riadiacej páky.
Key words:prevodovka, PID regulátor, indukčný senzor, merací reťazec, mikropočítač, plošný spoj, spojka, ovládanie spojky, tenzometer, akcelerometer, gyroskop, elektrohydraulický valec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited