21. 2. 2020  16:21 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
Autor: Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Michal Kelemen, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
Abstrakt:Automatické spojky sa možno zdajú byť výdobytkom modernej doby, nie je to však pravda. História automatických a poloautomatických prevodoviek je tak rozsiahla, ako história samotných automobilov. V dnešnom svete je veľa rozličných riešení ako ovládať spojku v automobile, ktoré ma manuálnu prevodovku. Uvedený systém riadenia spojky v tejto práci bude ojedinelý so špecifickými vlastnosťami. Existujú podobné zariadenia, ktoré umožňujú automatické ovládanie spojkového pedála. Tieto zariadenia sa predovšetkým používajú pre fyzicky postihnutých vodičov. Avšak takéto systémy neboli nikdy zaradene do sériovej výroby. V tomto riešení sa elektrohydraulický valec pripojí k pôvodnému systému hydraulickej spojky bez narušenia jeho funkčnosti. Takéto riešenie umožní vodičovi vyberať režim medzi manuálnym ovládačom spojky pomocou pedálu a automatickým ovládačom spojky bez potrebného zásahu vodiča. Prvá časť dizertačnej práce sa zaoberá rôznymi metódami merania vstupných parametrov riadiaceho systému, rôznymi spôsobmi riadenia mechanizmu spojky a meranie sily pôsobiacej priamo na riadiacu páku pri manuálnom radení prevodových stupňov. Ďalšie časti prace sa budú zaoberať meraním polohy riadiacej páky, princípom meracieho reťazca a spracovaním nameraných hodnôt. Posledná časť je hlavným cieľom dizertačnej práce a zaoberá sa návrhom riadiacej jednotky pre riadenie spojkového mechanizmu a finálnym riešením merania stavu riadiacej páky.
Klíčová slova:prevodovka, PID regulátor, indukčný senzor, merací reťazec, mikropočítač, plošný spoj, spojka, ovládanie spojky, tenzometer, akcelerometer, gyroskop, elektrohydraulický valec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně