26. 1. 2020  19:20 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Získavanie energie kyvadlovými harvestormi z okolitého prostredia
Autor: Ing. Michal Černý, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Získavanie energie kyvadlovými harvestormi z okolitého prostredia
Abstrakt:Práca zahŕňa výsledky niekoľkých rôznorodých výskumov. Oboznamuje s uplatňovaním fyzikálnych javov k získavaniu elektrickej energie s okolitého prostredia. Prispieva k lepšiemu poznaniu existujúcich riešení a aplikácii harves-terov s výhodami daného prístupu. Rieši vývoj nových konštrukčných prevedení indukčno-vibračných harvesterov s pružinovým kyvadlom a kyvadlom s "konden-zátorom". Harverster s "kondenzátorom" je kyvadlo využívajúce princíp kyvadla ktoré je cez kinematickú väzbu previazane s oscilačnou hmotou. Hmota je spoje-ná s kyvadlom cez prevodovku k dosiahnutiu väčšieho pohybu kyvadla ktoré ge-neruje elektromotorické napätie. Pružinové kyvadlo je cievka pripevnená na pru-žinách ktorá prechádza magnetickým koridorom. Oba harversteri sú vyvíjané na veľmi nízku frekvenciu (1-10Hz) kde využívajú usmernené , viac násobné mag-netické toky. Magnety sú statické a pohybuje sa v oboch prípadoch cievka z dô-vodu pomeru hmotnosti magnetov s oceľovými zvodmi magnetického toku voči samotnej cievke.
Klíčová slova:harvestor, kyvadlo, integrálny obvod, usmernenie, zosilnenie, pružina, elektromagnetizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně