Jan 19, 2020   8:53 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identification number: 2467
University e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Director - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Acquiring of power from pendulum harvesters from the surrounding environment.
Written by (author): Ing. Michal Černý, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Opponent 1:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Získavanie energie kyvadlovými harvestormi z okolitého prostredia
Summary:Práca zahŕňa výsledky niekoľkých rôznorodých výskumov. Oboznamuje s uplatňovaním fyzikálnych javov k získavaniu elektrickej energie s okolitého prostredia. Prispieva k lepšiemu poznaniu existujúcich riešení a aplikácii harves-terov s výhodami daného prístupu. Rieši vývoj nových konštrukčných prevedení indukčno-vibračných harvesterov s pružinovým kyvadlom a kyvadlom s "konden-zátorom". Harverster s "kondenzátorom" je kyvadlo využívajúce princíp kyvadla ktoré je cez kinematickú väzbu previazane s oscilačnou hmotou. Hmota je spoje-ná s kyvadlom cez prevodovku k dosiahnutiu väčšieho pohybu kyvadla ktoré ge-neruje elektromotorické napätie. Pružinové kyvadlo je cievka pripevnená na pru-žinách ktorá prechádza magnetickým koridorom. Oba harversteri sú vyvíjané na veľmi nízku frekvenciu (1-10Hz) kde využívajú usmernené , viac násobné mag-netické toky. Magnety sú statické a pohybuje sa v oboch prípadoch cievka z dô-vodu pomeru hmotnosti magnetov s oceľovými zvodmi magnetického toku voči samotnej cievke.
Key words:harvestor, kyvadlo, integrálny obvod, usmernenie, zosilnenie, pružina, elektromagnetizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited