18. 2. 2020  7:01 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Robotický asistent pre seniorov a pacientov
Autor: Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Robotický asistent pre seniorov a pacientov
Abstrakt:Robotika sa dnes využíva v mnohých odvetviach. Dnes je ťažké nájsť odvetvie, kde by sa nevyužívala robotika, roboty alebo aspoň automatizované zariadenia. Dokonca aj v zdravotníctve. Dnes už sú roboty, ktoré na diaľku umožňujú operovať lekárovi z inej krajiny. Jedno z odvetví, ktoré možno nie je tak zastrešené automatizáciou alebo robotizáciou je starostlivosť o pacientov, rehabilitácia a asistencia pacientom. Preto sa v tejto práci rieši práve tento problém. Získané skúsenosti s opatrovaním seniorov sa využili v praxi pri vývoji. Cieľom je navrhnúť robotického asistenta, ktorý by pomohol opatrovateľom alebo priamo pacientom. V práci sú riešené tri základné problémy pre vznik robotického asistenta. Prvým problémom bolo vyriešiť a navrhnúť vhodný tvar robotického asistenta. Druhým problémom bolo vytvoriť spojenie medzi robotickým asistentom a operátorom na diaľku. Tretím problémom bolo hľadanie prekážok a mapovanie priestoru. Tieto tri problémy, ktoré som v práci riešil, tvoria jeden praktický celok vhodný pre rôzne aplikácie a rôzne prostredia. Nie všetky aplikácie robotického asistenta v praxi vyžadujú kombináciu všetkých troch prvkov. Základný prvok musí byť splnený a to je základná pohyblivá platforma, vhodná pre pacienta s problémom pri chôdzi. Platforma musí byť stabilná, aby sa pacient nezranil a zároveň aj praktická na ovládanie.
Klíčová slova:I2C komunikácia, Sériová komunikácia, Ultrazvuk, SD karta, Elektromotor, H-mostík, Mikroprocesor, Akceleometer, GSM/GPRS modul, plošný spoj, Laser, 3D skenovanie, 3D tlač

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně