13. 12. 2019  6:54 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Robotický asistent pre seniorov a pacientov
Autor: Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Robotický asistent pre seniorov a pacientov
Abstrakt:Robotika sa dnes využíva v mnohých odvetviach. Dnes je ťažké nájsť odvetvie, kde by sa nevyužívala robotika, roboty alebo aspoň automatizované zariadenia. Dokonca aj v zdravotníctve. Dnes už sú roboty, ktoré na diaľku umožňujú operovať lekárovi z inej krajiny. Jedno z odvetví, ktoré možno nie je tak zastrešené automatizáciou alebo robotizáciou je starostlivosť o pacientov, rehabilitácia a asistencia pacientom. Preto sa v tejto práci rieši práve tento problém. Získané skúsenosti s opatrovaním seniorov sa využili v praxi pri vývoji. Cieľom je navrhnúť robotického asistenta, ktorý by pomohol opatrovateľom alebo priamo pacientom. V práci sú riešené tri základné problémy pre vznik robotického asistenta. Prvým problémom bolo vyriešiť a navrhnúť vhodný tvar robotického asistenta. Druhým problémom bolo vytvoriť spojenie medzi robotickým asistentom a operátorom na diaľku. Tretím problémom bolo hľadanie prekážok a mapovanie priestoru. Tieto tri problémy, ktoré som v práci riešil, tvoria jeden praktický celok vhodný pre rôzne aplikácie a rôzne prostredia. Nie všetky aplikácie robotického asistenta v praxi vyžadujú kombináciu všetkých troch prvkov. Základný prvok musí byť splnený a to je základná pohyblivá platforma, vhodná pre pacienta s problémom pri chôdzi. Platforma musí byť stabilná, aby sa pacient nezranil a zároveň aj praktická na ovládanie.
Kľúčové slová:I2C komunikácia, Sériová komunikácia, Ultrazvuk, SD karta, Elektromotor, H-mostík, Mikroprocesor, Akceleometer, GSM/GPRS modul, plošný spoj, Laser, 3D skenovanie, 3D tlač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene