19. 11. 2019  8:51 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Automatizovaná chovná jednotka hospodárskych zvierat
Autor: Ing. Miroslav Hulka
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizovaná chovná jednotka hospodárskych zvierat
Abstrakt:Témou práce je automatizovaná chovná jednotka určená pre hospodárske zvieratá, ktorej návrh tvorí jadro celej diplomovej práce. Pričom zariadenie je primárne určené pre chov králikov, ale je možné ho využiť aj pre iné drobné zvieratá. Počiatočná časť sa zaoberá vypracovaním koncepčného návrhu chovného zariadenia, ktoré bude umiestnené buď pod prístreškom alebo v uzavretom priestore. Ďalšia kapitola sa venuje pásovému dopravníku, ktorého súčasti tvoria osobitné podkapitoly. Následne je práca zameraná na charakteristiku vetracieho systému. Pričom jeho základnou úlohou je zaobstarávať pravidelný prísun vzduchu. Predposledná kapitola sa zaoberá kompletným kŕmnym systémom, ktorého hlavnými piliermi sú dopĺňanie vody a krmiva. Záverečná pasáž je venovaná vytvoreniu riadenia celého chovného zariadenia pomocou mikrokontroléru Arduino.
Kľúčové slová:dopravník, návrh, Arduino, senzor, odporové sily

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene