27. 2. 2020  6:15 Alexander
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh automatického zariadenia na prípravu čaju
Autor: Ing. Adam Petráš
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh automatického zariadenia na prípravu čaju
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná téme návrhu automatického zariadenia na prípravu čaju. Cieľom práce je navrhnúť zariadenie, ktoré by umožnilo pohodlnejšiu prípravu čaju ako v súčasnosti dovoľuje stav techniky. V teoretickej časti je čitateľovi popísaná mechatronika ako vedná disciplína, ktorou je možné riešiť reálne problémy. Následne je v tejto časti opísaná časť teórie ohľadom automatického riadenia nevyhnutná na prácu so senzormi, servomotormi a inými elektronickými komponentami. V teoretickej časti sa práca venuje aj moderným konceptom ako je internet vecí a možnou aplikáciou poznatkov z tejto problematiky na každodenné činnosti. Táto časť ďalej popisuje spracovanie čaju a problémy pri jeho príprave. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá riešením tejto problematiky, počiatočnými návrhmi zariadenia s pracovným názvom Čajovar, návrhmi jednotlivých mechanizmov potrebných pre funkčnosť zostavy a kompletizáciou návrhu. V tejto časti sa práca taktiež zaoberá schematicky rozvodom vody v zariadení, elektronickému zapojeniu zvolených komponentov, výrobe jednotlivých dielov a užívateľským prostredím zariadenia.
Klíčová slova:čajovar, automaticky, čaj, mechatronika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně