14. 12. 2019  8:06 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh automatického zariadenia na prípravu čaju
Autor: Ing. Adam Petráš
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh automatického zariadenia na prípravu čaju
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná téme návrhu automatického zariadenia na prípravu čaju. Cieľom práce je navrhnúť zariadenie, ktoré by umožnilo pohodlnejšiu prípravu čaju ako v súčasnosti dovoľuje stav techniky. V teoretickej časti je čitateľovi popísaná mechatronika ako vedná disciplína, ktorou je možné riešiť reálne problémy. Následne je v tejto časti opísaná časť teórie ohľadom automatického riadenia nevyhnutná na prácu so senzormi, servomotormi a inými elektronickými komponentami. V teoretickej časti sa práca venuje aj moderným konceptom ako je internet vecí a možnou aplikáciou poznatkov z tejto problematiky na každodenné činnosti. Táto časť ďalej popisuje spracovanie čaju a problémy pri jeho príprave. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá riešením tejto problematiky, počiatočnými návrhmi zariadenia s pracovným názvom Čajovar, návrhmi jednotlivých mechanizmov potrebných pre funkčnosť zostavy a kompletizáciou návrhu. V tejto časti sa práca taktiež zaoberá schematicky rozvodom vody v zariadení, elektronickému zapojeniu zvolených komponentov, výrobe jednotlivých dielov a užívateľským prostredím zariadenia.
Kľúčové slová:čajovar, automaticky, čaj, mechatronika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene