17. 2. 2020  14:41 Miloslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie priestorového manipulátora pomocou inverznej kinematiky
Autor: Ing. Peter Podolec
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie priestorového manipulátora pomocou inverznej kinematiky
Abstrakt:Táto práca sa venuje problematike riešenia inverznej úlohy priestorovej kinematiky na manipulátore so šiestimi stupňami voľnosti. Vysvetľuje výhody použitých riešení nielen pre problémy analytického riešenia , ale taktiež výhody pre riešenie problémov pri vytváraní riadiaceho programu mikrokontroléra a aplikácie pre užívateľa. Použitý mikrokontrolér je ATmega2560, ktorý je súčasťou platformy Arduino mega. Táto platforma umožňuje používateľovi jednoduchú prácu s mikrokontrolérom, keďže už obsahuje elektronické komponenty potrebné na jeho používanie. Riadiaci program bol vytváraný v prostredí Arduino, ktoré vyžíva programovací jazyk C a poskytuje knižnice s množstvom funkcií určených na prácu s mikrokontrolérom. V úvode práce sú popísané základy teórie inverznej úlohy kinematiky, najprv pre rovinnú úlohu, ale aj pre úlohu priestorovú, ktorej sa v tejto práci venujem. Sú tam definované problémy pri riešení priestorovej kinematiky, ktoré vznikli spojením analytického riešenia a reálnej aplikácie pri programovaní mikrokontroléra.
Klíčová slova:Labview, Arduino, riadenie, programovanie, mikrokontrolér

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně