17. 2. 2020  15:21 Miloslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh embedded systému na zaznamenávanie pohybu osôb
Autor: Ing. Peter Nipča
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh embedded systému na zaznamenávanie pohybu osôb
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a zostrojiť systém na zaznamenávanie pohybu osôb. Pohyb segmentov tela zaznamenávajú senzorické jednotky. Jedna senzorická jednotka pozostáva z akcelerometra, gyroskopu, magnetometra a obslužného procesora. Všetky senzorické jednotky sú pripojené k riadiacej jednotke cez I2C komunikačnú zbernicu. Riadiaca jednotka má na starosti zber nameraných dát od všetkých pripojených senzorických jednotiek a ich uloženie na pamäťovú kartu do TXT súboru. Systém fúzie troch senzorov využíva algoritmus Kalmanovho filtra za účelom získania čo najpresnejších údajov o polohe a natočení. Grafické užívateľské prostredie naprogramované v LabView umožňuje používateľovi vytvoriť hierarchiu kostí. Ten spolu s nameranými údajmi od senzorov tvorí pohybový súbor formátu BVH, ktorý je podporovaný bežnými softvérmi ako napríklad Autodesk MotionBuilder alebo Blender.
Klíčová slova:Kalmanov filter, MoCap, zaznamenávanie pohybu, IMU (inerciálna meracia jednotka)

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně