22. 11. 2019  21:55 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh embedded systému na zaznamenávanie pohybu osôb
Autor: Ing. Peter Nipča
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh embedded systému na zaznamenávanie pohybu osôb
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a zostrojiť systém na zaznamenávanie pohybu osôb. Pohyb segmentov tela zaznamenávajú senzorické jednotky. Jedna senzorická jednotka pozostáva z akcelerometra, gyroskopu, magnetometra a obslužného procesora. Všetky senzorické jednotky sú pripojené k riadiacej jednotke cez I2C komunikačnú zbernicu. Riadiaca jednotka má na starosti zber nameraných dát od všetkých pripojených senzorických jednotiek a ich uloženie na pamäťovú kartu do TXT súboru. Systém fúzie troch senzorov využíva algoritmus Kalmanovho filtra za účelom získania čo najpresnejších údajov o polohe a natočení. Grafické užívateľské prostredie naprogramované v LabView umožňuje používateľovi vytvoriť hierarchiu kostí. Ten spolu s nameranými údajmi od senzorov tvorí pohybový súbor formátu BVH, ktorý je podporovaný bežnými softvérmi ako napríklad Autodesk MotionBuilder alebo Blender.
Kľúčové slová:Kalmanov filter, MoCap, zaznamenávanie pohybu, IMU (inerciálna meracia jednotka)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene