18. 2. 2020  9:09 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadiaci systém stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu
Autor: Ing. Adam Slodičák
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadiaci systém stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá riadiacim systémom stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu(PLC). Úvod tejto práce je venovaný vysvetleniu čo je PLC, ako funguje a jeho základnému rozdeleniu. Ďalšia teoretická časť je pre lepšie pochopenie fungovania PLC venuje operačnému systému B&R. Praktická časť práce je venovaná analýze vstupov a výstupov riadenia stroja Wippe ako aj analýze samotného stroja a výmene starého riadiaceho systému stroja za nový. Prevažná časť sa zaoberá návrhom riadiaceho systému(algoritmu) v programe Automation Studio. Návrh zahŕňa okrem vytvorenia samotného kódu aj vytvorenie logickej schémy riadenia a vizualizáciu operačného panelu. Hotový riadiaci program je následne importovaný do PLC a je vykonaná celková kontrola stroja, vrátane funkčnosti riadiaceho systému.
Klíčová slova:PLC, programovateľný logický automat, B&R X20, Automation Studio

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně