22. 11. 2019  16:52 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadiaci systém stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu
Autor: Ing. Adam Slodičák
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadiaci systém stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá riadiacim systémom stroja Wippe RP/RPH na báze programovateľného logického automatu(PLC). Úvod tejto práce je venovaný vysvetleniu čo je PLC, ako funguje a jeho základnému rozdeleniu. Ďalšia teoretická časť je pre lepšie pochopenie fungovania PLC venuje operačnému systému B&R. Praktická časť práce je venovaná analýze vstupov a výstupov riadenia stroja Wippe ako aj analýze samotného stroja a výmene starého riadiaceho systému stroja za nový. Prevažná časť sa zaoberá návrhom riadiaceho systému(algoritmu) v programe Automation Studio. Návrh zahŕňa okrem vytvorenia samotného kódu aj vytvorenie logickej schémy riadenia a vizualizáciu operačného panelu. Hotový riadiaci program je následne importovaný do PLC a je vykonaná celková kontrola stroja, vrátane funkčnosti riadiaceho systému.
Kľúčové slová:PLC, programovateľný logický automat, B&R X20, Automation Studio

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene