18. 2. 2020  6:56 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh riadiaceho softvéru zariadenia na ohýbanie kovových súčiastok a ich ukladanie robotickým manipulátorom
Autor: Ing. Matúš Kabáč
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh riadiaceho softvéru zariadenia na ohýbanie kovových súčiastok a ich ukladanie robotickým manipulátorom
Abstrakt:V súčasnej dobe sa čoraz viac vyžaduje urýchlenie výrobných procesov s veľkým dôrazom na ekonomickú a kvalitatívnu stránku. Automatizácia procesov naberá na dôležitosti a stáva sa významným technickým odvetvím. S tým súvisí aj veľký rozvoj programovateľných logických automatov (PLC), ktoré predstavujú mozog riadiaci každý zložitejší proces, kde už jednoduchá relé logika nestačí. Jadro tejto práce sa po kompletnej analýze celého zariadenia venuje krok po kroku tvorbe čo najjednoduchšieho a najefektívnejšieho riadiaceho algoritmu (na báze PLC) s ohľadom na splnenie všetkých požiadaviek zo strany zákazníka, ako aj na vysokú mieru spoľahlivosti a bezpečnosti. Následne práca prenikne do tvorby neoddeliteľnej súčasti stoja, a to vizualizácie, ktorá bude tvoriť rozhranie medzi užívateľom a celým zariadením. V závere sa hotový algoritmus spolu s vizualizáciou nahrajú do PLC a displeja. Testovaním programu sa budú vychytávať všetky vzniknuté chyby, nežiadúce stavy a zariadenie bude postupne odladené s ohľadom na takt výroby.
Klíčová slova:PLC zariadenie, programovanie, trojosový manipulátor, servomotor, vizualizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně