27. 2. 2020  6:17 Alexander
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
Autor: Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
Abstrakt:Práca sa najprv zaoberá rovinným dynamickým modelom žeriava a jeho rôznym variantom. Rôzne varianty poskytujú rôzne odozvy ktoré sú v práci analyzované a vyhodnocované z hľadiska riadenia. Rozoberaný je hlavne vplyv linearizácie a vplyv valivého trenia. Porovnávané sú rôzne riadiace metódy z viacerých hľadísk, a to PPM riadenie, LQ riadenie, PID riadenie, PPM riadenie v spolupráci s fuzzy interpoláciou a SMC riadenie. V práci je navrhnutý algoritmus poskytujúci veľmi dobrú stabilitu vzhľadom na zmenu parametrov a to pri veľmi jednoduchej výpočtovej náročnosti vhodnej pre malý mikropočítač. Je tiež uvedené porovnanie tohto algoritmu s podobným, ale výpočtovo náročným algoritmom. Ďalej je popísaná metóda slúžiaca na odhad vybraných zložiek stavového vektora analógovou cestou, pomocou analógových derivátorov a v spolupráci s PPM riadením. Bola vykonaná simulácia aj experimentálna verifikácia metódy. V rámci práce je uvedený popis zariadenia slúžiaceho na meranie uhla húpania bremena reálneho žeriava pomocou tenzometrov.
Klíčová slova:žeriav, rovinný dynamický model žeriava, valivé trenie, zmena parametrov, nelinearity, linearizácia, PPM riadenie, SMC riadenie, spätnoväzbová linearizácia, fuzzy interpolácia, robustnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně