16. 11. 2019  21:54 Agnesa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
Autor: Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
Abstrakt:Práca sa najprv zaoberá rovinným dynamickým modelom žeriava a jeho rôznym variantom. Rôzne varianty poskytujú rôzne odozvy ktoré sú v práci analyzované a vyhodnocované z hľadiska riadenia. Rozoberaný je hlavne vplyv linearizácie a vplyv valivého trenia. Porovnávané sú rôzne riadiace metódy z viacerých hľadísk, a to PPM riadenie, LQ riadenie, PID riadenie, PPM riadenie v spolupráci s fuzzy interpoláciou a SMC riadenie. V práci je navrhnutý algoritmus poskytujúci veľmi dobrú stabilitu vzhľadom na zmenu parametrov a to pri veľmi jednoduchej výpočtovej náročnosti vhodnej pre malý mikropočítač. Je tiež uvedené porovnanie tohto algoritmu s podobným, ale výpočtovo náročným algoritmom. Ďalej je popísaná metóda slúžiaca na odhad vybraných zložiek stavového vektora analógovou cestou, pomocou analógových derivátorov a v spolupráci s PPM riadením. Bola vykonaná simulácia aj experimentálna verifikácia metódy. V rámci práce je uvedený popis zariadenia slúžiaceho na meranie uhla húpania bremena reálneho žeriava pomocou tenzometrov.
Kľúčové slová:žeriav, rovinný dynamický model žeriava, valivé trenie, zmena parametrov, nelinearity, linearizácia, PPM riadenie, SMC riadenie, spätnoväzbová linearizácia, fuzzy interpolácia, robustnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene