17. 11. 2019  13:37 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Semiaktívne riadenie tlmičov automobilu
Autor: Ing. Michal Harakaľ, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Semiaktívne riadenie tlmičov automobilu
Abstrakt:V zmysle zadania bakalárskej práce je jej obsahom dynamická analýza správania sa podvozku automobilu, riadeného PID regulátorom, pri prejazde nerovnou vozov-kou. Cieľom práce bolo zostrojiť model automobilu v pro-stredí MATLAB, ktorý zodpovedá predloženému modelu automobilu v programe ADAMS.MSC. Na danom modeli bolo vhodnou variáciou parametrov optimalizované pa-sívne pruženie. Pasívne pruženie bolo realizované pomocou reologického modelu. Ako ukazovatele slúžili jazdný komfort a bezpečnosť. V programovom prostredí MATLAB -- Simulink bol navrhnutý PID regulátor, ktorý bol implementovaný do polovičného modelu automobilu zostaveného v pro-stredí MATLAB -- Simulink. Tento model bol totožný s modelom zostaveným v prostredí MATLAB. PID regulátor slúži na semiaktívne riadenie tlmiča. V závere práce boli porovnané dynamické systémy so semiaktívnym PID riadením a pasívnym riadením. Zá-roveň bol vyhodnotený priebeh zrýchlení sedadla vodiča v oboch prípadoch.
Kľúčové slová:aktívne tlmenie, pruženie , PID regulátor


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene