7. 4. 2020  9:32 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Elektro-tepelná analýza mikroakčného člena
Autor: Ing. Tomáš Samuhel
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztos, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Elektro-tepelná analýza mikroakčného člena
Abstrakt:Práca sa zaoberá mikrosystémovými technológiami, špeciálne oblasťou mikroaktuátorov. Ťažiskom je vytvorenie funkčného modelu komplementárneho elektrotepelného (ETC) mikroakčného člena, jeho analýza a posúdenie využiteľnosti pre mikromanipuláciu. Riadiacou veličinou, ktorá určuje správanie sa modelu je elektrické napätie. Technika tepelného modelovania člena je použiteľná pre ETC mikroštruktúry pracujúce v rozsahu teplôt (300-1500 K). Pre vytvorenie a analýzu modelu bol použitý softvér ANSYS. Tepelný model zohľadňuje vplyv konvekcie a radiácie na výpočet viazaného elektrotepelného pola. Opodstatnenosť tejto skutočnosti je dokumentovaná príslušnými štúdiami. Fyzikálne parametre mikroštruktúry sú silne závislé na teplote. Pre simulovanie transferu tepla do základu bol zvolený tepelný model známy ako nevyhnutný okrajový stav (EBC). Model bol optimalizovaný z hľadiska geometrie a boli vykonané 2 série simulácií, jedna pre každý pracovný stav. Dosiahnuté výsledky sú prezentované vo forme grafických závislostí posunutia (deformácie) u, mechanického napätia a prevádzkovej teploty T na riadiacej veličine.
Klíčová slova:mikromanipulácia, tepelný model, optimalizácia, mikrosystémové technológie, modelovanie ETC mikroakčného člena


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně