24. 1. 2020  18:44 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Elektro-tepelná analýza mikroakčného člena
Autor: Ing. Tomáš Samuhel
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztos, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elektro-tepelná analýza mikroakčného člena
Abstrakt:Práca sa zaoberá mikrosystémovými technológiami, špeciálne oblasťou mikroaktuátorov. Ťažiskom je vytvorenie funkčného modelu komplementárneho elektrotepelného (ETC) mikroakčného člena, jeho analýza a posúdenie využiteľnosti pre mikromanipuláciu. Riadiacou veličinou, ktorá určuje správanie sa modelu je elektrické napätie. Technika tepelného modelovania člena je použiteľná pre ETC mikroštruktúry pracujúce v rozsahu teplôt (300-1500 K). Pre vytvorenie a analýzu modelu bol použitý softvér ANSYS. Tepelný model zohľadňuje vplyv konvekcie a radiácie na výpočet viazaného elektrotepelného pola. Opodstatnenosť tejto skutočnosti je dokumentovaná príslušnými štúdiami. Fyzikálne parametre mikroštruktúry sú silne závislé na teplote. Pre simulovanie transferu tepla do základu bol zvolený tepelný model známy ako nevyhnutný okrajový stav (EBC). Model bol optimalizovaný z hľadiska geometrie a boli vykonané 2 série simulácií, jedna pre každý pracovný stav. Dosiahnuté výsledky sú prezentované vo forme grafických závislostí posunutia (deformácie) u, mechanického napätia a prevádzkovej teploty T na riadiacej veličine.
Kľúčové slová:mikromanipulácia, tepelný model, optimalizácia, mikrosystémové technológie, modelovanie ETC mikroakčného člena


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene