21. 11. 2019  22:03 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modelovanie mechanických vlastností kovov s tvarovou pamäťou
Autor: Ing. Martin Pisca
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztos, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie mechanických vlastností kovov s tvarovou pamäťou
Abstrakt:Práca pojednáva o pôvode, charaktere a prejavoch javu tvarovej pamäte v intermetalických zliatinách súvisejúceho s výskytom martenzitickej fázovej transformácie počas termomechanického zaťaženia. Sú v nej zhrnuté nevyhnutné poznatky z mechaniky kontinua a termomechaniky k pochopeniu tvorby materiálového modelu a podrobne popísaný model, ktorý využíva programové prostredie ANSYS pre simuláciu superelastickej odozvy pri konštantnej teplote. Na základe experimentálnych výsledkov sú získané materiálové parametre, ktoré sú následne použité pri simulácii odozvy antagonistického SMA aktuátoru na mechanické zaťaženie pri rôznych hodnotách konštantnej teploty. Získané odozvy sú na záver práce porovnané a zhodnotené vo vzťahu k reálnej odozve superelastického materiálu.
Kľúčové slová:zliatina s vlastnosťou tvarovej pamäte, superelasticita, martenzitická fázová transformácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene