22. 2. 2020  17:20 Etela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Aktívne riadenie kmitania tenkostenných konštrukcií so spojito rozloženými parametrami
Autor: Ing. Martin Horínek, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Aktívne riadenie kmitania tenkostenných konštrukcií so spojito rozloženými parametrami
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá riešením riadenia kmitania mechanických sústav so spojito rozloženými parametrami. Hlavný dôraz v práci sa kladie na optimálne rozmiestnenie akčných členov a snímačov tak, aby sa zaručila riaditeľnosť a pozorovateľnosť jednotlivých vlastných tvarov ako aj súčastne viacerých vlastných tvarov. V tejto práci sa analyzovali jednorozmerné a dvojrozmerné mechanické sústavy pri rozličných okrajových podmienkach, pričom sa zohľadňoval aj typ akčného člena alebo snímača.
Klíčová slova:kmitanie, riaditeľnosť, pozorovateľnosť, kontinuum, rozmiestnenie akčných členov a snímačov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně