Jan 25, 2020   7:23 a.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identification number: 2467
University e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Director - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of dynamic properties of skis
Written by (author): Ing. Jaroslav Vaňko
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Opponent:Ing. Pavel Elesztos, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýzy dynamických vlastností lyží
Summary:Práca sa venuje dynamickým vlastnostiam lyží. Zaoberá sa vplyvom rôznych faktorov (geometria, vnútorná štruktúra lyže) na dynamické vlastnosti. Opisuje dizajn lyží a ich základné charakteristické rozmery. Rozoberá jednotlivé kategórie lyží a ich vlastnosti. Zaoberá sa jadrom lyže, konkrétne dreveným jadrom. Porovnáva 3 druhy drevín a ich mechanické vlastnosti. Prvou z hlavných tém je riešenie časovej odozvy pri kinematickom budení a porovnanie vzniknutých prechodových charakteristík. Konkrétne ide o porovnanie rôznych materiálov bežne používaných pri výrobe lyží, porovnanie geometrických variant (rôzne polomery vykrojení pri carvingových lyžiach), porovnanie rozdielnych vnútorných štruktúr (rôzne materiálové kombinácie). Hodnotí sa doba útlmu kmitania. Druhou z hlavných tém je frekvenčná analýza rozdielnych vnútorných štruktúr, ktorej výsledkom sú vlastné frekvencie a veľkosť amplitúdy zjazdových lyží. Hodnotí sa ich vplyv na dynamické vlastnosti a vplyv na zdravie človeka (rezonančný stav s ľudskými orgánmi).
Key words:lyže, kmitanie, frekvenčná analýza, kompozit, MKP


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited