18. 11. 2019  0:25 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modelovanie a riadenie piezoelektrických pohonov mechatronických systémov
Autor: Ing. Vladimír Kozák
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie a riadenie piezoelektrických pohonov mechatronických systémov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá modelovaním, simuláciou a riadením piezoelektrických motorov. Identifikáciou sa získali ich matematické modely, ktoré boli využité pri návrhu algoritmov riadenia. Numerické výsledky modelovania potvrdili dobrú kvalitu modelovacích algoritmov a vybraných štruktúr modelov typu ARX a z nich odvodených modelov v stavovom tvare a v tvare prenosových funkcií. Algoritmy riadenia boli testované simulačne v prostredí Matlab-Simulink. Výsledky simulácie preukázali dobrú kvalitu regulácie (čas regulácie, maximálne preregulovanie).
Kľúčové slová:piezoelektrický motor, lineárny model, PID regulátor, stavový regulátor


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene