28. 1. 2020  1:05 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Drop test mobilu
Autor: Ing. Marek Sedmák
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Martin Garan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Drop test mobilu
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo upriamiť pozornosť na potrebu vykonávania nárazových testov formou simulácie, pre lepšiu a lacnejšiu optimalizáciu a väčšiu bezpečnosť. Ako ďalšia úloha bolo teoreticky zvládnuť a porovnať základné teórie rázov a základy teórie metódy konečných prvkov, ktorá sa využíva pri simulácii. Následne bolo úlohou nasimulovať zjednodušenú formu nárazu skeletu mobilného telefónu o tvrdú podložku v prostredí softvéru ANSYS LS-DYNA a opísať postup, ktorým sa docielila simulácia, vyhodnotenie a spracovanie výsledkov poskytnutých týmto programom. Týmto sa priblížila problematika kontaktných úloh, škrupinových prvkov ako aj nadstavovania parametrov, ktoré pôsobia počas simulácie.
Kľúčové slová:LS-DYNA, drop test, teória rázu


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene