7. 4. 2020  10:15 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ladenie materiálového modelu pre účely segmentovej skúšky
Autor: Ing. Peter Gašpár
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Juraj Máčaj
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ladenie materiálového modelu pre účely segmentovej skúšky
Abstrakt:V tejto práci je popísané ladenie Krupkowskeho materiálového modelu pre dopadovú rýchlosť 6 m.s-1 v programe PAM-CRASH. V úvode práce sú rozpracované a charakterizované pružno-plastické materiálové modely. V tejto časti práce je tiež popísaný mechanizmus spevňovania a materiálové modely používané v programe PAM-CRASH. V praktickej časti tejto diplomovej práce je opísaný postup získania Krupkowskeho materiálového modelu z diagramu statickej ťahovej skúšky, ladenie materiálového modelu pre danú dopadovú rýchlosť za pomoci simulácie trojbodového dynamického ohybu, ktorý porovnávam so záznamom z rýchlobežnej kamery. Na záver je získaný materiálový model aplikovaným na segment autobusu na ktorom je simulované preklopenie autobusu.
Klíčová slova:materiálové modely, explicitné riešiče, pam-crash, Krupkowsky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně