18. 2. 2020  11:44 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ladenie materiálového modelu pre účely segmentovej skúšky
Autor: Ing. Peter Gašpár
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Juraj Máčaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ladenie materiálového modelu pre účely segmentovej skúšky
Abstrakt:V tejto práci je popísané ladenie Krupkowskeho materiálového modelu pre dopadovú rýchlosť 6 m.s-1 v programe PAM-CRASH. V úvode práce sú rozpracované a charakterizované pružno-plastické materiálové modely. V tejto časti práce je tiež popísaný mechanizmus spevňovania a materiálové modely používané v programe PAM-CRASH. V praktickej časti tejto diplomovej práce je opísaný postup získania Krupkowskeho materiálového modelu z diagramu statickej ťahovej skúšky, ladenie materiálového modelu pre danú dopadovú rýchlosť za pomoci simulácie trojbodového dynamického ohybu, ktorý porovnávam so záznamom z rýchlobežnej kamery. Na záver je získaný materiálový model aplikovaným na segment autobusu na ktorom je simulované preklopenie autobusu.
Kľúčové slová:materiálové modely, explicitné riešiče, pam-crash, Krupkowsky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene