8. 12. 2019  0:44 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh kabíny lokomotívy vzhľadom na kritéria bezpečnosti
Autor: Ing. Ladislav Patai
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Juraj Máčaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh kabíny lokomotívy vzhľadom na kritéria bezpečnosti
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme analýzou štyroch verzií konštrukcií rámov kabíny rušňa. Práca obsahuje teoretický úvod o vlakoch, opisuje ich históriu, popisuje rázy a rázové deje, ktorými sa zaoberáme, bližšie predstavuje oblasť kompozitov a kritérií bezpečnosti, ktoré sme zapracovali do modelu, popisuje základnú stavbu rámu a jeho tvorbu v programe Catia V5R19 a následnú prípravu na výpočet v programe Visual-Crash PAM 8.0. V ďalších kapitolách sa venujeme jednotlivým úpravám/modifikáciám základnej verzie rámu z hľadiska materiálov a aj zmenou rozmerov profilov a ich analýzou. V záveroch týchto podkapitol je vždy uvedený výsledok merania v grafickej forme a jeho následné vyhodnotenie určením či vyhovuje norme STN EN 15227 a teda či by bol rám dostatočne bezpečný.
Kľúčové slová:rám, rušeň, kompozit, crash test, napäťovo deformačná analýza, Visual-Crash PAM

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene