7. 12. 2019  3:23 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pevnostný výpočet výrobnej linky
Autor: Ing. Marek Sedmák
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pevnostný výpočet výrobnej linky
Abstrakt:Hlavným cieľom práce bolo dynamicky analyzovať priebeh napätí v konštrukcií výrobnej linky, sledovať interakciu medzi silami súčasne pôsobiacimi na túto konštrukciu a analyzovať prenos síl do podložia cez geometriu konštrukcie. Ďalším cieľom bolo po-rovnať životnosť tohto rámu pred vyvážením rotačného člena a po ňom, a navrhnúť izo-láciu linky od prostredia pre redukciu vibračného prenosu. Ďalšou úlohou bolo vyhodno-tenie napätí v konštrukcií pôvodnej a upravenej. Poslednou časťou bola samotná simulá-cia v prostredí program ANSYS v.13, modelovanie a prechodová analýza pri zaťažení na-meranými (zo simulácie v prostredí programu MSC.ADAMS) hodnotami, ktoré boli načí-tané z tabuľky formou programovacie jazyka APDL.
Kľúčové slová:ANSYS, MKP, kmitanie, dynamická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene