21. 2. 2020  17:13 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyvažovanie výrobnej linky
Autor: Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vyvažovanie výrobnej linky
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vykonať analýzu stavu nevyváženosti existujúceho mechanizmu výrobnej linky, navrhnúť konštrukčné úpravy za účelom minimalizácie nevyváženia, následne vykonať analýzu vplyvu konštrukčných úprav na stav nevyváženosti a porovnane a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Úlohou teoretickej časti práce je oboznámiť čitateľa o poznatkoch z oblasti dynamiky tuhého telesa, vyvažovania rotorov a vyvažovania mechanizmov. V praktickej časti je čitateľ oboznámený s tvorbou modelu a analýzou stavu nevyváženosti mechanizmu v softvérovom prostredí MSC Adams, využitím teoretických poznatkov k návrhu riešenia minimalizácie nevyváženia, tvorbou modelu a analýzou stavu nevyváženosti po konštrukčnej úprave a s vyhodnotením a porovnaním dosiahnutých výsledkov simulácii.
Klíčová slova:vyvažovanie, mechanizmus, výrobná linka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně