18. 2. 2020  11:26 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyvažovanie výrobnej linky
Autor: Ing. Daniel Kaločány, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vyvažovanie výrobnej linky
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vykonať analýzu stavu nevyváženosti existujúceho mechanizmu výrobnej linky, navrhnúť konštrukčné úpravy za účelom minimalizácie nevyváženia, následne vykonať analýzu vplyvu konštrukčných úprav na stav nevyváženosti a porovnane a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Úlohou teoretickej časti práce je oboznámiť čitateľa o poznatkoch z oblasti dynamiky tuhého telesa, vyvažovania rotorov a vyvažovania mechanizmov. V praktickej časti je čitateľ oboznámený s tvorbou modelu a analýzou stavu nevyváženosti mechanizmu v softvérovom prostredí MSC Adams, využitím teoretických poznatkov k návrhu riešenia minimalizácie nevyváženia, tvorbou modelu a analýzou stavu nevyváženosti po konštrukčnej úprave a s vyhodnotením a porovnaním dosiahnutých výsledkov simulácii.
Kľúčové slová:vyvažovanie, mechanizmus, výrobná linka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene