18. 2. 2020  7:03 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikační číslo: 2467
Univerzitní e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Ředitel - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Moderné metódy modelovania a riadenia piezoelektrických pohonov
Autor: Ing. Vladimír Kozák
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Moderné metódy modelovania a riadenia piezoelektrických pohonov
Abstrakt:Diplomová práca rieši aktuálne problémy modelovania, simulácie a riadenia piezoelektrických pohonov. Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh a aplikácia moderných metód riadenia piezoelektrických pohonov na základe analytických a experimentálnych matematických modelov. Modelovanie a riadenie piezoelektrických pohonov je realizované v prostredí Matlab-Simulink. Na verifikáciu jednotlivých metód riadenia bol použitý a autorom diplomovej práce modifikovaný programový systém Synreg umožňujúci navrhnúť optimálnu štruktúru riadenia, vypočítať optimálne parametre riadiaceho algoritmu a posúdiť kvalitu navrhnutého riadenia piezoelektrických pohonov v časovej a frekvenčnej oblasti. Programový systém umožňuje vybrať optimálnu štruktúru regulátora na základe analytických a experimentálnych matematických modelov pohonu a následne vypočítať jeho parametre tak, aby bola zabezpečená čo najlepšia kvalita riadenia na základe numerických riešení a grafických zobrazení prechodových dejov piezoelektrického pohonu a uzavretého regulačného pochodu. Výsledky riešenia diplomovej práce sú zovšeobecniteľné a je možné ich použiť metodickej v oblasti pri návrhu metód riadenia piezoelektrických pohonov ako aj vo výskumnej oblasti a pri praktickej aplikácii optimálnych algoritmov riadenia.
Klíčová slova:piezoelektrika, analytické modely, experimentálne modely, pohony, metódy riadenia, PID regulátor, LQ regulátor, MPC regulátor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně