21. 1. 2020  9:17 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Identifikačné číslo: 2467
Univerzitný e-mail: peter.solek [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Riaditeľ - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Moderné metódy modelovania a riadenia piezoelektrických pohonov
Autor: Ing. Vladimír Kozák
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent:Ing. Dušan Horváth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné metódy modelovania a riadenia piezoelektrických pohonov
Abstrakt:Diplomová práca rieši aktuálne problémy modelovania, simulácie a riadenia piezoelektrických pohonov. Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh a aplikácia moderných metód riadenia piezoelektrických pohonov na základe analytických a experimentálnych matematických modelov. Modelovanie a riadenie piezoelektrických pohonov je realizované v prostredí Matlab-Simulink. Na verifikáciu jednotlivých metód riadenia bol použitý a autorom diplomovej práce modifikovaný programový systém Synreg umožňujúci navrhnúť optimálnu štruktúru riadenia, vypočítať optimálne parametre riadiaceho algoritmu a posúdiť kvalitu navrhnutého riadenia piezoelektrických pohonov v časovej a frekvenčnej oblasti. Programový systém umožňuje vybrať optimálnu štruktúru regulátora na základe analytických a experimentálnych matematických modelov pohonu a následne vypočítať jeho parametre tak, aby bola zabezpečená čo najlepšia kvalita riadenia na základe numerických riešení a grafických zobrazení prechodových dejov piezoelektrického pohonu a uzavretého regulačného pochodu. Výsledky riešenia diplomovej práce sú zovšeobecniteľné a je možné ich použiť metodickej v oblasti pri návrhu metód riadenia piezoelektrických pohonov ako aj vo výskumnej oblasti a pri praktickej aplikácii optimálnych algoritmov riadenia.
Kľúčové slová:piezoelektrika, analytické modely, experimentálne modely, pohony, metódy riadenia, PID regulátor, LQ regulátor, MPC regulátor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene